Vejledende plantetal.

Vinterhvede, triticale og rug
Sådato Planter pr. m2
Vinter-
hvede
Triti-
cale
Vinterrug
Linie Hybrid
1-5 sep. 220 200 190 160
6-10 sep. 250 220 210 170
11-15 sep. 280 240 230 180
16-20 sep. 310 280 240 190
21-25 sep. 340 300 260 205
26-30 sep. 370 320 280 220
1-3 okt. 390 340 300 240
4-7 okt. 410 360 340 280
8-11 okt. 425 - 360 300
12-15 okt. 450 - 380 320
 
Vinterbyg
Sådato Planter pr. m2
2-rad 6-rad Hybrid
1-5 sep. - - 140
6-10 sep. 250 225 160
11-15 sep. 275 250 175
16-20 sep. 300 275 195
21-25 sep. 325 300 210
26-30 sep. 350 325 -
 
Vinterraps
Sådato Planter pr. m2
Linie Hybrid
1-8 aug. 40 30
9-15 aug. 45 35
16-25 sep. For sent 40
 
Beregn udsædsmængde vha. TKV
Planter pr. m2: stk.
Tusindkornsvægt gram.
Areal: hektar.
Markspiring:
Kg pr. ha.:
Kg i alt:
 
Beregn udsædsmængde vha. UNIT.
Planter pr. m2: stk.
Frø pr. unit millioner
Vægt pr. unit kg
Areal: hektar.
Markspiring:
Kg pr. ha.:
Unit pr. ha:
Unit i alt: