Vejledende plantetal.

Vårsæd
Afgrøde Sådato Planter
pr. m2
Havre Primo april 285
Ultimo april 310
Vårbyg Ultimo marts 250
Primo april 275
Ultimo april 300
Vårhvede Primo april 350
Ultimo april 400
 
Bælgsæd / vårraps
Afgrøde Sådato Planter
pr. m2
Hestebønne Marts/april 40
Lupin forgrende 90
uforgrende 110
Ærter Primo april 55
Ultimo april 65
Vårraps Primo april 85
 
Beregn udsædsmængde vha. TKV
Planter pr. m2: stk.
Tusindkornsvægt gram.
Areal: hektar.
Markspiring:
Kg pr. ha.:
Kg i alt: