Uddrag fra USDA's september 2019 afgrøderapport.
Estimater over verdens produktion, forbrug og slutlager
af korn, majs og soja i høståret 2019/20
Korn og majs i millioner tons.

Afgrøde
Rapport
måned
Produktion
og ændring
Forbrug
og ændring
Slutlager
og ændring
Hvede
Aug
Sep
768,1
765,5
-2,4
758,2
756,3
-1,8
285,4
286,5
1,1
Majs
Aug
Sep
1.108,2
1.104,9
-3,3
1.129,1
1.128,2
-0,8
307,7
306,3
-1,4
**Andet korn
Aug
Sep
290,7
291,5
0,8
288,4
288,0
-0,3
28,6
29,9
1,3
Korn ialt
Aug
Sep
2.167,0
2.161,9
-5,0
2.175,7
2.172,5
-3,1
621,7
622,7
1,0
Sojabønne og skrå i millioner tons.
Sojabønne
Aug
Sep
341,8
341,4
-0,3
354,3
353,4
-0,8
101,7
99,2
-2,4
Sojaskrå
Aug
Sep
240,6
240,0
-0,6
0,0
0,0
0,0
11,6
11,9
0,2
Sojaolie
Aug
Sep
57,4
57,3
-0,1
0,0
0,0
0,0
3,7
3,7
0,0Hvede, tal fra udvalgte regioner/lande i rapporten.

Region / Land
Rapport
måned
Produktion
og ændring
Import
og ændring
Eksport
og ændring
Slutlager
og ændring
Hele verden
Aug
Sep
768,1
765,5
-2,4
179,0
176,8
-2,1
182,6
180,8
-1,7
285,4
286,5
1,1
Aug
Sep
636,1
633,5
-2,4
175,5
173,6
-1,8
181,3
179,5
-1,7
139,4
140,8
1,4
USA
Aug
Sep
53,9
53,9
3,7
3,7
26,5
26,5
27,6
27,6
Andre lande
Aug
Sep
714,2
711,6
-2,4
175,3
173,1
-2,1
156,1
154,3
-1,7
257,8
258,9
1,1
Store eksportører
Aug
Sep
327,0
325,0
-1,9
6,7
6,7
131,0
130,5
-0,4
32,0
33,2
1,2
Argentina
Aug
Sep
20,5
20,5

14,5
14,5
1,6
1,9
0,3
Australien
Aug
Sep
21,0
19,0
-1,9
0,1
0,1
12,5
10,5
-1,9
5,1
5,1
Canada
Aug
Sep
33,3
33,3
0,5
0,5
24,0
24,5
0,5
5,1
5,8
0,7
EU
Aug
Sep
150,0
151,0
1,0
5,5
5,5
26,5
27,5
1,0
11,2
11,6
0,3
Aug
Sep
73,0
72,5
-0,4
0,5
0,5
34,0
34,0
7,5
7,3
-0,1
Aug
Sep
29,2
28,7
-0,4
0,1
0,1
19,5
19,5
1,5
1,5
Store importører
Aug
Sep
203,0
203,0
116,7
114,9
-1,7
12,8
12,8
188,2
187,1
-1,0
Aug
Sep
1,1
1,1
6,5
6,0
-0,4

1,0
0,7
-0,2
Brasilien
Aug
Sep
5,3
5,3
7,5
7,5
0,6
0,6
1,3
1,3
Kina
Aug
Sep
132,0
132,0
3,5
3,2
-0,2
1,3
1,3
146,0
145,7
-0,2
Japan
Aug
Sep
0,9
0,9
5,9
5,9
0,3
0,3
1,0
1,0
Aug
Sep
18,9
18,9
27,4
27,4
0,7
0,7
14,8
14,7
-0,1
Nigeria
Aug
Sep
0,1
0,1
5,1
5,1
0,4
0,4
0,2
0,2
Aug
Sep
22,5
22,5
17,3
17,3
0,7
0,7
11,2
11,1
Sydøst Asien
Aug
Sep

27,9
27,1
-0,7
1,1
1,1
5,2
5,0
-0,1
Andre udvalgte
Indien
Aug
Sep
101,2
102,2
1,0

0,5
0,5
19,7
20,7
1,0
Aug
Sep
13,0
11,5
-1,4
0,1
0,1
6,5
5,2
-1,2
1,3
1,3Majs, tal fra udvalgte regioner/lande i rapporten.

Region / Land
Rapport
måned
Produktion
og ændring
Import
og ændring
Eksport
og ændring
Slutlager
og ændring
Hele verden
Aug
Sep
1.108,2
1.104,9
-3,3
169,3
169,4
0,1
169,9
169,9
307,7
306,3
-1,4
Aug
Sep
854,2
850,9
-3,3
162,3
162,4
0,1
169,9
169,9
111,9
110,5
-1,4
USA
Aug
Sep
353,1
350,5
-2,5
1,3
1,3
52,1
52,1
55,4
55,6
0,2
Andre lande
Aug
Sep
755,1
754,4
-0,7
168,1
168,2
0,1
117,8
117,8
252,3
250,7
-1,6
Store eksportører
Aug
Sep
214,5
214,0
-0,4
1,2
1,2
103,7
103,7
16,0
14,8
-1,1
Argentina
Aug
Sep
50,0
50,0

33,5
33,5
5,6
5,6
Brasilien
Aug
Sep
101,0
101,0
1,0
1,0
34,0
34,0
6,3
5,5
-0,7
Aug
Sep
13,0
13,0

4,7
4,7
0,2
0,2
Sydafrika
Aug
Sep
14,0
14,0
0,1
0,1
1,5
1,5
2,3
2,3
Aug
Sep
36,5
36,0
-0,4

30,0
30,0
1,6
1,2
-0,3
Store importører
Aug
Sep
130,1
130,1
96,6
96,6
4,2
4,2
20,6
20,3
-0,2
Ægypten
Aug
Sep
7,2
7,2
10,0
10,0

2,4
2,4
EU
Aug
Sep
64,8
64,8
21,0
21,0
2,0
2,0
8,6
8,6
Japan
Aug
Sep

15,6
15,6

1,4
1,4
Mexico
Aug
Sep
27,0
27,0
18,5
18,5
1,5
1,5
3,1
2,9
-0,2
Sydøst Asien
Aug
Sep
30,9
30,9
16,9
16,9
0,7
0,7
3,0
3,0
Sydkorea
Aug
Sep
0,1
0,1
10,5
10,5

1,9
1,9
Andre udvalgte
Canada
Aug
Sep
14,0
14,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,9
1,9
Kina
Aug
Sep
254,0
254,0
7,0
7,0

195,8
195,8Sojabønne, tal fra udvalgte regioner/lande i rapporten.

Region / Land
Rapport
måned
Produktion
og ændring
Import
og ændring
Eksport
og ændring
Slutlager
og ændring
Hele verden
Aug
Sep
341,8
341,4
-0,3
148,9
148,2
-0,6
149,2
149,4
0,2
101,7
99,2
-2,4
Aug
Sep
324,8
324,3
-0,4
63,9
63,2
-0,6
149,1
149,3
0,2
82,4
80,2
-2,1
USA
Aug
Sep
100,2
98,9
-1,2
0,5
0,5
48,3
48,3
20,5
17,4
-3,0
Andre lande
Aug
Sep
241,7
242,5
0,8
148,3
147,7
-0,6
100,9
101,1
0,2
81,2
81,8
0,6
Store eksportører
Aug
Sep
188,4
188,4
4,1
4,1
92,8
92,8
54,7
54,7
Argentina
Aug
Sep
53,0
53,0
3,9
3,9
8,0
8,0
27,2
26,1
-1,0
Brasilien
Aug
Sep
123,0
123,0
0,2
0,2
76,5
76,5
27,4
28,4
1,0
Paraguay
Aug
Sep
10,2
10,2

6,2
6,2
0,2
0,2
Store importører
Aug
Sep
20,9
21,0
119,1
119,1
0,4
0,4
22,6
22,1
-0,4
Kina
Aug
Sep
17,0
17,1
0,1
85,0
85,0
0,1
0,1
19,4
19,0
-0,3
EU
Aug
Sep
2,6
2,6
15,1
15,1
0,2
0,2
1,2
1,1
Aug
Sep
0,6
0,6
9,9
9,9

1,4
1,4
Mexico
Aug
Sep
0,4
0,4
5,8
5,8

0,4
0,4Sojaskrå, tal fra udvalgte regioner/lande i rapporten.

Region / Land
Rapport
måned
Produktion
og ændring
Import
og ændring
Eksport
og ændring
Slutlager
og ændring
Hele verden
Aug
Sep
240,6
240,0
-0,6
64,4
65,3
1,0
68,3
68,2
11,6
11,8
0,2
Aug
Sep
173,3
172,6
-0,6
64,3
65,3
1,0
67,4
67,3
11,6
11,8
0,2
USA
Aug
Sep
45,0
45,0
0,5
0,5
12,4
12,4
0,4
0,4
Andre lande
Aug
Sep
195,6
194,9
-0,6
63,9
64,9
0,9
55,9
55,8
11,2
11,5
0,3
Store eksportører
Aug
Sep
75,5
75,7
0,2

47,5
47,6
0,1
6,3
6,3
Argentina
Aug
Sep
34,0
34,0

30,5
30,5
2,8
2,8
Brasilien
Aug
Sep
34,0
34,0

15,2
15,2
3,2
3,2
Indien
Aug
Sep
7,6
7,8
0,2

1,9
1,9
0,3
0,3
Store importører
Aug
Sep
22,7
22,6
40,2
40,2
0,6
0,6
1,8
1,7
EU
Aug
Sep
12,6
12,6
19,0
19,0
0,3
0,3
0,3
0,3
Mexico
Aug
Sep
4,7
4,7
2,1
2,1

0,1
0,1
Sydøst Asien
Aug
Sep
3,5
3,5
17,3
17,3
0,2
0,2
1,3
1,3Hvede
Majs
Byg
Korn i alt
Overgangslager i procent