Beregn kvælstofpris i handelsgødning.

Beregn kvælstofpris
Gødningspris pr. 100 kg
Næringsstof Indh.
i %
Pris i kr. pr.
Kilo 100 kg
Kvælstof N
Fosfor P
Kalium K
Svovl S
Magnesium Mg
Bor B
Kobber Cu
Beregnet pris pr. kg N:
 
Sammenligning med anden gødning
.......................................................................
Næringsstof Indh.
i %
Pris i kr. pr.
Kilo 100 kg
Kvælstof N
Fosfor P
Kalium K
Svovl S
Magnesium Mg
Bor B
Kobber Cu
Gødningen må koste, kr: